Łączniki do połączeń o przekroju eliptycznym

Recommend
Share
Tagged in
Informacje ogólne Prezentujemy Państwu innowacyjne łączniki do połączeń o przekroju eliptycznym - głównie dedykowane do łączenia ramion z korpusem drona, jednak z powodzeniem może zostać zaaplikowany w dowolnej konstrukcji maszym wymagającej połączeń przepływowych czy też nieprzepływowych. Projekt łączenia uzyskał opinię o innowacyjności na skalę międzynarodową oraz został objęty ochroną patentową. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pokdarpackiego na lata 2014-2020.   Informacje techniczne Produkt cechuje taka forma zatrzasku, która uniemożliwia rozpięcie się łączenia w trakcie jego kontrolowanej pracy. Wytrzymałość zatrzasku na wysuwanie/rozpinanie nie jest oparte na sile docisku czy substancji klejącej, a wynika z kształtu jego elementów. Zaletą zastosowania łącznika jest również szybkość i łatwość jego montażu. Główne zastosowanie: 
  • łączenie ramion bezzałogowego statku powietrznego z jego korpusem
  • łączenie rur o przekroju eliptycznym