efrr

Projekt nr POIR.02.03.02-18-0094/19

“Opracowanie innowacyjnego wózka dla górskich służb ratowniczych o znacząco poprawionych właściwościach użytkowych i funkcjonalnych.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego wózka dla górskich służb ratowniczych o znacząco poprawionych właściwościach
Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego wózka dla górskich służb ratowniczych o znacząco poprawionych właściwościach użytkowych i funkcjonalnych.
Planowane efekty: Najważniejszym rezultatem, który Wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu jest innowacja produktowa: wózek dla
górskich służb ratowniczych. W wyniku realizacji projektu nastąpi dywersyfikacja działalności firmy i rozszerzenie asortymentu o nowy produkt, który pod względem unikatowej konstrukcji i funkcjonalności będzie nowy co najmniej na rynku polskim.

Wartość projektu: całkowita wartość projektu wynosi 492 000,00 zł
Wkład Funduszu Europejskiego: 340 000,00 zł

Fotoacc Warsztat Produktowy
ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów
NIP: 6932090536,  REGON: 180975740

Jesteś zainteresowany filmem?
Odwiedź nasze studio filmowe!