Projekt nr RPPK.01.04.01-18-0211/20

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowego  produktu stosowanego w konstrukcji dronów: łącznika do połączeń o przekroju eliptycznym.” Realizowany w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowego  produktu stosowanego w konstrukcji dronów: łącznika do połączeń o przekroju eliptycznym.
Cel projektu: Celem projektu jest  podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie nowych rozwiązań do budowy dronów. Wnioskodawca planuje rozszerzenie działalności o projektowanie, wytwarzanie oraz montaż innowacyjnych łączników do połączeń o przekroju eliptycznym. Głównym odbiorcą będą przedsiębiorstwa produkujące drony o układzie wielowirnikowca oraz samoloty.
Planowane efekty: wprowadzenie na rynek innowacyjnego, nowego produktu, który znacząco zwiększy efektywność pracy połączeń, w których zostanie zastosowany, znacząco zwiększy konkurencyjność Wnioskodawcy na rynku.

Całowita wartość projektu: 1 599 000,00 zł
Wkład Funduszu Europejskiego: 910 000,00 zł

Projekt nr POIR.02.03.02-18-0094/19

„Opracowanie innowacyjnego wózka dla górskich służb ratowniczych o znacząco poprawionych właściwościach użytkowych i funkcjonalnych.” Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego wózka dla górskich służb ratowniczych o znacząco poprawionych właściwościach.
Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego wózka dla górskich służb ratowniczych o znacząco poprawionych właściwościach użytkowych i funkcjonalnych.
Planowane efekty: Najważniejszym rezultatem, który Wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu jest innowacja produktowa: wózek dla
górskich służb ratowniczych. W wyniku realizacji projektu nastąpi dywersyfikacja działalności firmy i rozszerzenie asortymentu o nowy produkt, który pod względem unikatowej konstrukcji i funkcjonalności będzie nowy co najmniej na rynku polskim.

Wartość projektu: całkowita wartość projektu wynosi 492 000,00 zł
Wkład Funduszu Europejskiego: 340 000,00 zł

Projekt nr POPW.01.01.01-18-0001/18

Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”. Program operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Tytuł projektu: Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”.
Cel projektu: Usługi podstawowe i specjalistyczne wspierające indywidualne potrzeby przedsiębiorstw typu startup, dostarczane w trakcie inkubacji.

Fotoacc Warsztat Produktowy
ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów
NIP: 6932090536,  REGON: 180975740

Jesteś zainteresowany filmem?
Odwiedź nasze studio filmowe!