Dronika – innowacyjny system do pomiarów środowiskowych

Recommend
Share
Tagged in

System Dronika, opiera się na współdziałaniu oprogramowania wizualizującego wyniki przeprowadzanych badań wraz z modułami: mierzącym skład powietrza (Koliber) oraz pobierającym próbki wody (Pelikan). Moduły te są wyposażone w wysokiej jakości sensory, które wykrywają obecność zanieczyszczenia, dając rzeczywisty obraz stężenia szkodliwych substancji w badanej próbce wraz z dokładną informacją o czasie i miejscu badania.

Moduły mogą pracować jako samodzielny produkt, jednak przeprowadzanie pomiarów wypada zdecydowanie bardziej efektywnie, kiedy ich nośnikiem jest dron. Takie połączenie umożliwia dotarcie w trudno dostępne miejsca oraz jednoczesne pobieranie próbek zarówno punktowo jak i z dużego obszaru. Dane z pobieranych próbek są jednocześnie zapisywane na karcie SD i przekazywane bezpośrednio z drona do stacji naziemnej, gdzie program poddaje je analizie w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, możliwe jest bardzo dokładne określenie zanieczyszczeń występujących w wodzie i powietrzu, a tym samym podjęcie działań zapobiegawczych w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

Więcej informacji na temat Systemu dostępne jest na stronie internetowej: dronika.pl