Dronika – oprogramowanie pomiarów środowiskowych wraz z raportowaniem

Recommend
Share
Tagged in
Niezbędnym elementem systemu Dronika jest oprogramowanie służące do wizualizacji i analizy pomiarów jakości powietrza i wody. Oprogramowanie w czasie rzeczywistym wyświetla podgląd pomiarów w postaci map oraz wykresów słupkowych i liniowych. Ponad to dane pomiarowe pozyskiwane z modułu są automatycznie oznaczane dokładną lokalizacją poboru próbki oraz datą i godziną jej pobrania. Oprogramowanie cechuje przejrzysty interfejs oraz duża elastyczność dzięki którym możliwe jest dostosowanie funkcji do indywidualnych potrzeb. Dla przykładu: analizując stopnień zanieczyszczenia powietrza aplikacja wykorzystuje dane z Polskiego Indeksu Jakości Powietrza oraz normy WHO, jednak użytkownik w łatwy sposób może wprowadzić do programu swoje wartości. Również generując raport Klient ma możliwość wyboru zakresu czasowego pomiaru, sposobu przedstawienia wyników czy wprowadzenia komentarzy.

Więcej informacji na temat Systemu dostępne jest na stronie internetowej: dronika.pl