Politechnika Rzeszowska

Recommend
Share
Tagged in
Leave a reply

Nauka, badania, technologia, innowacyjność, pasja, kultura i sport to pojęcia składające się na  wspólny mianownik Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Nasza produkcja prezentuje symbole każdego z powyższych wymiarów rzeszowskiej uczelni, kładąc szczególny nacisk na ludzi, którzy tę uczelnię tworzą. Tak wyreżyserowany film promujący Politechnikę Rzeszowską ma przedstawiać kandydatom na studia zwiastun tego, czego mogą doświadczyć na prezentowanej uczelni oraz zachęcić ich do wyboru właśnie rzeszowskiej politechniki.

Film został stworzony dzięki współpracy z władzami sześciu wydziałów Politechniki Rzeszowskiej, kołami naukowymi oraz organizacjami studenckimi. W produkcji wzięło udział ponad 120 statystów. Realizacja filmu odbyła się w okresie letnim i jesiennym w 2017 r.

Film promocyjny został wykonany w dwóch wersjach – krótszej, 30-sekundowej odpowiedniej do emisji w kinie i telewizji oraz dłuższej, 120-sekundowej do emisji w Internecie oraz podczas targów edukacyjnych i konferencji.